Watervoorziening vleesvarkens

Watervoorziening vleesvarkens

Indien er geen brijbak met watervoorziening wordt toegepast, zullen de drinkplekken elders gesitueerd moeten worden.
Dit kan d.m.v. rvs waterbakjes of nippels.
In de aanvoerleiding naar de afdeling plaatsen we doorgaans een additievenbord.
Hier kan men naar wens vloeistoffen aan het water toevoegen.
Tevens kunnen we per afdeling een watermeter plaatsen welke het waterverbruik per afdeling zal registreren.
Deze watermeter is ook in een elektronische variant verkrijgbaar, waarbij het waterverbruik automatisch wordt gemonitord en er een melding komt wanneer het waterverbruik afneemt.
Het afnemen van het waterverbruik kan duiden op een komende ziekte in de betreffende afdeling.

Door de leiding te monteren in een rondgaande leiding wordt vervuiling van de leidingen zoveel mogelijk voorkomen.
Met name voor de biologische sector word de leiding voorzien van een verwarmingselement om bevriezingen in de winter te voorkomen.