Algemene voorwaarden

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.

Volg deze link op de metaalunievoorwaarden in te zien.
Metaalunievoorwaarden 2019 – Nederlands