Certificering en erkeningen

Certificering

Nijenkamp is NEN-EN1090 gecertificeerd:
Vanaf 1 juli 2014 moeten alle onderdelen van een dragende staalconstructie voorzien zijn van CE-markering volgens NEN-EN 1090.
Een bouwproduct mag namelijk niet meer in de handel worden gebracht zonder CE-markering als voor het product een geharmoniseerde Europese norm is gepubliceerd.
Om een CE-markering te mogen aanbrengen moeten wij als fabrikant die tijdens het productieproces bewerkingen uitvoert op basismaterialen beschikken over een Fabrieks Productie Beheersings ofwel Factory Production Control certificaat (FPC) op basis van NEN-EN 1090-1.

Met deze certificering kunnen wij aantonen aan de gestelde eisen te voldoen en mogen wij
een zogenaamde CE-markering op onze producten aanbrengen.

Link naar ons certificaat:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RDW erkend:
Nijenkamp is erkend en gecertificeerd voor aanhangerbouw in de categorie O1 en O2.
Tevens zijn wij gecertificeerd voor versneld inschrijven binnen deze categorieën.

rdw certificering

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nijenkamp is een ‘Erkend leerbedrijf’ volgens het SBB:
Door deze erkenning zijn wij bevoegd om stages en leerbanen te verzorgen voor het middelbaar beroepsonderwijs.